Contoh Sambutan dalam Acara Walimatul Khitan (Sunatan)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai walmursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, unma ba'du:

Kepada yang terhormat bapak KH. ...... para alim ulama yang saya ta'ati, saudara, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkanpuji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Ilali Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri undangan bapak......dalam rangka walimatul khitan, tanpa ada suatu halangan apapun. Sebagai orang tua bapak......telah mengkhitankan anaknya yang bernama........untuk memenuhi perintah agama. Mudah-mudahan anak kami yang baru dikhitan ini segena sembuh dan menjadi anak yang salih, amin.

Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkanpada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. sebab beliau kita menjadi tahu perkara yang hak dan yang batil, mana jalanmenuju ke neraka yang harus kita jauhi dan mana jalan menuju ke surga yang mesti kita tempuh dan lalui.

Saudara, hadirin yang saya hormati. Sebagai wakil dari bapak pertama: Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara, para hadirin sekalian, utamanya bapak kiai Haji......yang berkenan hadir dalam walimatul khitan yang kami selenggarakan ini. Mudah-mudah keikhlasan saudara sekalianuntukmeluangkan waktu guna menghadiri undangan bapak......dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh dan mendapatkanbalasan yang lebih. Kami tidak tiba membalas apa-apa atas keikhlasan saudara kalian, kami hanya bisa berdoa jazakumullah khairan katsira.

Kedua: Atas nama bapak......kami mohon doa restu, mudah-mudahan anak yang baru dikhitankan ini, benar-benar menjadi anak yang salih, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa, amin.
Pidato Walimtul Khitan
Ketiga: Mewakili bapak......kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati parabapak sekalian, baik mengenai tempat, jamuan dan lain sebagainya, Sekalilagikami atasnama shahibul hajah, bapak..... sekeluarga moho maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, secara pribadi selama berdiri di hadapan para hadiri dalam menyampaikan sambutan, mewakili bapak......ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Hadanallah wa iyyakum ajma'in was salaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian  Contoh Sambutan dalam Acara Walimatul Khitan (Sunatan), baca juga Contoh MC (Pembawa Acara pada acara khitanan (sunatan) serta contoh kumpulan teks, naskah Pidato, sambutan, Ceramah, dsb...http://kata-kata13.blogspot.com/2015/04/kumpulan-contoh-teks-naskah-pidato.html

0 komentar:

Post a Comment

Terima Kasih telah berkunjung diblog Kata Estetika ini, silahkan tinggalkan komentar anda,