Beranda Teks Pidato Tata Bahasa Sastra Ceramah Khutbah Arti Kata Puisi

Sambutan Tasyakuran Menepati Rumah Baru

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuriddunya waddiin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi Wa ash-habihi ajma'in, amma ba'du:

Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya. hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, khusunya kepada kami sekeluarga, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah kami ini dalam acara tasyakuran sekaligus sebagai perkenalan perdana kami kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir, umumnya kepada masyarakat kampung ini. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senàntiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. sebab beliau kita menjadi tahu perkara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram dalam pandangan agama.

Selanjutnya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang 'sedalam-dalamnya kepada saudara-saudará, hadirin dan hadirat sekalian atas kehadirannya dalam memenuhi undangan kami hari ini. Mudah-mudah keikhlasan saudara sekalian untuk meluangkan waktu guna menghadiri undangan kami ini dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Kami tidak tiba membalas apa-apa atas keikhlasan saudara sekalian, kami hanya bisa bisa berdoa jazakumullah khairan katsira. Maksud dan tujuan kami sekeluarga tiada lain ialah hendak memohon do'a restu saudara-saudara sekalian berkenaan dengan kepindahan sekeluarga menempati rumah baru ini, sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga yang baru dalam masyarakat kampung ini.

Sebagai orang baru di kampung ini sudah selayaknya kami mohon do'a restu dan diberi petunjuk serta nasehat-nasehat mengenai hal-hal yang perlu kami ketahui, sehingga kami bisa hidup berdampingan dan bertetangga secara baik, menjalin kebersamaan bersama warga di kampung ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Tak lupa pula kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bápak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian bila ada hal-hal yang tidak-berkenan di hati saudara-saudara sekalian, baik mengenai tempat, jamuan-jamuan atau menghormatan yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami sekeluarga menyampaikan terimah kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baca juga beberapa contoh teks naskah pidato, ceramah, sambutan dsb.., beberapa Pidato yang ada pada blig kata estetika ini kiranya dapat menjado sebuah panduan untuk anda, sekian contoh Sambutan Tasyakuran Menepati Rumah BaruSambutan Ketua Pemuda Pancasila

6 komentar:

Terima Kasih telah berkunjung diblog Kata Estetika ini, silahkan tinggalkan komentar anda,